ZD Smržice

Aktuality / ZD Smržice

29 srpen 2020

Pozvánka na členskou schůzi ZD Smržice 18. září 2020

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat

dne 18 září 2020 v 16:00 hod

V Kulturním domě ve Smržicích, Restaurace U hřiště

Zahájení prezence v 15:30 hod.

PROGRAM

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva představenstva o hospodaření družstva v roce 2019 a v I pololetí 2020
 3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
 6. Volba představenstva družstva
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr

Kandidáty na volbu členů představenstva může předložit každý člen družstva nejpozději do jednoho týdne před dnem konání členské schůze k rukám ředitelky družstva.

V případě Vaší neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala

František Spurný, předseda představenstva
Dana Karhánková, místopředseda představenstva

Přiložené soubory:


15 květen 2019

Pozvánka na členskou schůzi ZD Smržice 6.6.2019

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice P O Z V Á N K A na členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 6. června 2019 v 17:00 hod. v Kulturním domě ve Smržicích, Restaurace U hřiště. Zahájení prezence v 16:30 hod. P R O G R A M

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva představenstva
 3. Zpráva předsedy kontrolní komise
 4. Volba členů do kontrolní komise
 5. Diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Představenstvo Zemědělského družstva Smržice František Spurný předseda představenstva Dana Karhánková místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory:


12 prosinec 2018

Pozvánka na mimořádnou ČS ZD Smržice 11.1.2019

POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat
11. 1. 2019 v 16:30 V budově ZO ČZS Smržice Zahájení prezentace v 16:00 hod.

PROGRAM

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva předsedy představenstva
 3. Zpráva předsedy kontrolní komise
 4. Projednání odstoupení Aleše Spurného – předsedy a člena představenstva
 5. Projednání odstoupení Jiřího Přikryla – člena představenstva
 6. Projednání odvolání náhradníka člena představenstva
 7. Doplňující volba chybějících členů představenstva
 8. Diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr

Ve Smržicích dne 10. 12. 2018 Ing. Zdeněk Zapletal, předseda kontrolní komise Projednáno na schůzi kontrolní komise dne 6. 12. 2018.


PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á člen/ka/ Zemědělského družstva Smržice (zmocnitel)

…………………………………­……………………………r.č­.:…………………………………………………………­………..

bytem:……………………­………………………………………………………………­…………………………………………

uděluji plnou moc

panu/í/…………………­……………………………….r­.č.:…………………………­………………………………………­..

bytem:……………………­………………………………………………………………­………………………………………… k zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Smržice, konané dne 11. 1. 2019, jakož i k výkonu členských práv a povinností s tím souvisejících.

V………………………………­…dne……………………………­.. ……………………………………………..
Podpis zmocnitele Plnou moc přijímám.

V………………………………­…….dne……………………­………… ……………………………………………..

Přiložené soubory:

Přiložené soubory:


07 prosinec 2018

Oznámení o zrušení mimořádné členské schůze

Oznámení o zrušení mimořádné členské schůze ZD Smržice svolané
na pátek 14.12.2018 v 16:3­0 hodin

Vážení členové z procedurálních důvodů, (doplnění programu jednání)
RUŠÍM
mimořádnou členskou schůzi svolanou na pátek 14.12.2018 v 16:30 v Zemědělském družstvu Smržice-přízemí administrativní budovy.
O novém termínu konání členské schůze budete včas informováni prostřednictvím nové pozvánky a internetových stránek Zemědělského družstva Smržice (www.zdsmrzice.cz). Nová schůze bude svolána kontrolní komisí Zemědělského družstva Smržice.

Představenstvo Zemědělského družstva Smržice

Aleš Spurný Předseda představenstva František Spurný místopředseda představenstva

ve Smržicích 7.12.2018

Přiložené soubory:


28 listopad 2018

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi dne 14.12.2018

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice P O Z V Á N K A na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 14. prosince 2018 v 16:30 hod. v jídelně Zemědělského družstva Smržice – přízemí administrativní budovy. Zahájení prezence v 16:00 hod. P R O G R A M

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva předsedy představenstva
 3. Zpráva předsedy kontrolní komise
 4. Projednání odstoupení Aleše Spurného – předsedy a člena představenstva
 5. Projednání odstoupení Jiřího Přikryla – člena představenstva
 6. Doplňující volba chybějícího člena představenstva (další člen představenstva bude doplněn z řad náhradníků)
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Představenstvo Zemědělského družstva Smržice Aleš Spurný František Spurný předseda představenstva místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory:


27 duben 2018

Pozvánka na výroční členskou schůzi dne 25.5.2018

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice P O Z V Á N K A na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 25. května 2018 v 17:30 hod. v Kulturním domě ve Smržicích Zahájení prezence v 17:00 hodin P R O G R A M

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2017
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozdělení a užití zisku
 5. Diskuse
 6. Usnesení členské schůze
 7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu v místě sídla družstva každý pracovní den. V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Představenstvo Zemědělského družstva Smržice Aleš Spurný, předseda představenstva Jiří Přikryl, místopředseda představenstva

Přiložené soubory:


24 květen 2017

pozvánka na výroční členskou schůzi dne 16.6.2017.

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat

dne 16. června 2017 v 17:30 hod. v Kulturním domě ve Smržicích

Zahájení prezence v 17:00 hodin

P R O G R A M

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2016
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozdělení a užití zisku
 5. Diskuse
 6. Usnesení členské schůze
 7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu v místě sídla družstva každý pracovní den.

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala.

Představenstvo Zemědělského družstva Smržice

Aleš Spurný Jiří Přikryl předseda představenstva místopředseda představenstva

Přiložené soubory:


14 říjen 2016

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi dne 4.11.2016

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 4. listopadu 2016 v 17:30 hod. v jídelně areálu Zemědělského družstva Smržice

PROGRAM

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015–2016
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Diskuse
 6. Usnesení členské schůze
 7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu v místě sídla družstva každý pracovní den.

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala.

Představenstvo Zemědělského družstva Smržice

Aleš Spurný, předseda představenstva Jiří Přikryl, místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory:


03 červen 2016

pozvánka na členskou schůzi dne 22.6.2016

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice, IČ: 46991701

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat ve středu

dne 22. června 2016 v 18:00 hod.

v prostorách kulturního domu u fotbalového hřiště ve Smržicích. Zahájení prezence v 17:30 hodin

P R O G R A M

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Návrh střednědobého plánu činnosti a rozvoje Zemědělského družstva Smržice
 5. Diskuse
 6. Usnesení z výroční členské schůze
 7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu u předsedy představenstva v místě sídla družstva každý pracovní den.

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupoval.

Představenstvo Zemědělského družstva Smržice

Aleš Spurný, předseda představenstva Jiří Přikryl, místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory:


08 září 2015

pozvánka na mimořádnou členskou schůzi na 25.9.2015

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČO: 46 99 17 01

P O Z V Á N K A

na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČO: 46 99 17 01, zapsaného u obchodního rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2356, v souladu se stanovami ZD, která se bude konat v pátek

dne 25. září 2015 v 17,00 hod

v jídelně Zemědělského družstva Smržice – přízemí administrativní budovy.
Zahájení prezentace v 16,00 hod.

P R O G R A M

 1. Zahájení a procedurální otázky
 2. Informace předsedy představenstva
 3. Volba členů nového představenstva ZD Smržice a náhradníků
 4. Diskuse
 5. Usnesení
 6. Závěr

V souladu se stanovami zemědělského družstva v případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena představenstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupoval.

Za představenstvo ZD Smržice

Svatoslav Jahoda, předseda představenstva, Mgr. Lubomír Jaňék, místopředseda představenstva

Přiložené soubory: