Pozvánka na členskou schůzi ZD Smržice 17. září 2021 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat

dne 17. září 2021 v 16:30 hod

V Kulturním domě ve Smržicích, Restaurace U hřiště

Zahájení prezence v 16:00 hod.

PROGRAM

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva představenstva o hospodaření družstva v roce 2020 a v I pololetí 2021
  3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2020
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Závěr

V případě Vaší neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala

František Spurný, předseda představenstva
Dana Karhánková, místopředseda představenstva

Přiložené soubory: