Pozvánka na členskou schůzi ZD Smržice 18. září 2020 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat

dne 18 září 2020 v 16:00 hod

V Kulturním domě ve Smržicích, Restaurace U hřiště

Zahájení prezence v 15:30 hod.

PROGRAM

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva představenstva o hospodaření družstva v roce 2019 a v I pololetí 2020
  3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
  6. Volba představenstva družstva
  7. Diskuze
  8. Usnesení
  9. Závěr

Kandidáty na volbu členů představenstva může předložit každý člen družstva nejpozději do jednoho týdne před dnem konání členské schůze k rukám ředitelky družstva.

V případě Vaší neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala

František Spurný, předseda představenstva
Dana Karhánková, místopředseda představenstva

Přiložené soubory: