Pozvánka na členskou schůzi ZD Smržice 6.6.2019 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice P O Z V Á N K A na členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 6. června 2019 v 17:00 hod. v Kulturním domě ve Smržicích, Restaurace U hřiště. Zahájení prezence v 16:30 hod. P R O G R A M

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva představenstva
  3. Zpráva předsedy kontrolní komise
  4. Volba členů do kontrolní komise
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Představenstvo Zemědělského družstva Smržice František Spurný předseda představenstva Dana Karhánková místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory: