Pozvánka na mimořádnou ČS ZD Smržice 11.1.2019 / ZD Smržice

POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat
11. 1. 2019 v 16:30 V budově ZO ČZS Smržice Zahájení prezentace v 16:00 hod.

PROGRAM

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva předsedy představenstva
  3. Zpráva předsedy kontrolní komise
  4. Projednání odstoupení Aleše Spurného – předsedy a člena představenstva
  5. Projednání odstoupení Jiřího Přikryla – člena představenstva
  6. Projednání odvolání náhradníka člena představenstva
  7. Doplňující volba chybějících členů představenstva
  8. Diskuze
  9. Usnesení
  10. Závěr

Ve Smržicích dne 10. 12. 2018 Ing. Zdeněk Zapletal, předseda kontrolní komise Projednáno na schůzi kontrolní komise dne 6. 12. 2018.


PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á člen/ka/ Zemědělského družstva Smržice (zmocnitel)

…………………………………­……………………………r.č­.:…………………………………………………………­………..

bytem:……………………­………………………………………………………………­…………………………………………

uděluji plnou moc

panu/í/…………………­……………………………….r­.č.:…………………………­………………………………………­..

bytem:……………………­………………………………………………………………­………………………………………… k zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Smržice, konané dne 11. 1. 2019, jakož i k výkonu členských práv a povinností s tím souvisejících.

V………………………………­…dne……………………………­.. ……………………………………………..
Podpis zmocnitele Plnou moc přijímám.

V………………………………­…….dne……………………­………… ……………………………………………..

Přiložené soubory:

Přiložené soubory: