Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi dne 14.12.2018 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice P O Z V Á N K A na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 14. prosince 2018 v 16:30 hod. v jídelně Zemědělského družstva Smržice – přízemí administrativní budovy. Zahájení prezence v 16:00 hod. P R O G R A M

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva předsedy představenstva
  3. Zpráva předsedy kontrolní komise
  4. Projednání odstoupení Aleše Spurného – předsedy a člena představenstva
  5. Projednání odstoupení Jiřího Přikryla – člena představenstva
  6. Doplňující volba chybějícího člena představenstva (další člen představenstva bude doplněn z řad náhradníků)
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Představenstvo Zemědělského družstva Smržice Aleš Spurný František Spurný předseda představenstva místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory: