Pozvánka na výroční členskou schůzi dne 25.5.2018 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice P O Z V Á N K A na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 25. května 2018 v 17:30 hod. v Kulturním domě ve Smržicích Zahájení prezence v 17:00 hodin P R O G R A M

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2017
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozdělení a užití zisku
  5. Diskuse
  6. Usnesení členské schůze
  7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu v místě sídla družstva každý pracovní den. V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Představenstvo Zemědělského družstva Smržice Aleš Spurný, předseda představenstva Jiří Přikryl, místopředseda představenstva

Přiložené soubory: