pozvánka na výroční členskou schůzi dne 16.6.2017. / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat

dne 16. června 2017 v 17:30 hod. v Kulturním domě ve Smržicích

Zahájení prezence v 17:00 hodin

P R O G R A M

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2016
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozdělení a užití zisku
  5. Diskuse
  6. Usnesení členské schůze
  7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu v místě sídla družstva každý pracovní den.

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala.

Představenstvo Zemědělského družstva Smržice

Aleš Spurný Jiří Přikryl předseda představenstva místopředseda představenstva

Přiložené soubory: