Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi dne 4.11.2016 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat dne 4. listopadu 2016 v 17:30 hod. v jídelně areálu Zemědělského družstva Smržice

PROGRAM

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015–2016
  3. Schválení účetní závěrky
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Diskuse
  6. Usnesení členské schůze
  7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu v místě sídla družstva každý pracovní den.

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupovala.

Představenstvo Zemědělského družstva Smržice

Aleš Spurný, předseda představenstva Jiří Přikryl, místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory: