pozvánka na členskou schůzi dne 22.6.2016 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, 798 17 Smržice, IČ: 46991701

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČ: 46991701, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2356 v souladu se stanovami Zemědělského družstva Smržice, která se bude konat ve středu

dne 22. června 2016 v 18:00 hod.

v prostorách kulturního domu u fotbalového hřiště ve Smržicích. Zahájení prezence v 17:30 hodin

P R O G R A M

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Návrh střednědobého plánu činnosti a rozvoje Zemědělského družstva Smržice
  5. Diskuse
  6. Usnesení z výroční členské schůze
  7. Závěr

Člen družstva se může seznámit s podklady k záležitostem programu u předsedy představenstva v místě sídla družstva každý pracovní den.

V případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena družstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupoval.

Představenstvo Zemědělského družstva Smržice

Aleš Spurný, předseda představenstva Jiří Přikryl, místopředseda představenstva

Přiložené soubory:

Přiložené soubory: