pozvánka na mimořádnou členskou schůzi na 25.9.2015 / ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČO: 46 99 17 01

P O Z V Á N K A

na mimořádnou členskou schůzi Zemědělského družstva Smržice, Smržice, Družstevní 628, PSČ 798 17, IČO: 46 99 17 01, zapsaného u obchodního rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2356, v souladu se stanovami ZD, která se bude konat v pátek

dne 25. září 2015 v 17,00 hod

v jídelně Zemědělského družstva Smržice – přízemí administrativní budovy.
Zahájení prezentace v 16,00 hod.

P R O G R A M

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Informace předsedy představenstva
  3. Volba členů nového představenstva ZD Smržice a náhradníků
  4. Diskuse
  5. Usnesení
  6. Závěr

V souladu se stanovami zemědělského družstva v případě Vaší osobní neúčasti je možno písemně zmocnit člena představenstva, případně osobu blízkou, aby Vás na členské schůzi zastupoval.

Za představenstvo ZD Smržice

Svatoslav Jahoda, předseda představenstva, Mgr. Lubomír Jaňék, místopředseda představenstva

Přiložené soubory: