ZD Smržice

Zemědělské družstvo Smržice

Zemědělské družstvo Smržice vzniklo v prosinci 1992. Zabývá se jak rostlinnou výrobou, tak výrobou živočišnou.

rostlinná výroba: především pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka olejka, kukuřice a cukrová řepa
živočišná výroba: chov skotu, produkce mléka

Základní informace

Adresa
Zemědělské družstvo Smržice
Družstevní 628
Smržice
798 17
Telefon
+420 731 413 145
E-mail
info@zdsmrzice.cz
druzstvo.smrzice@quick.cz
WWW adresa
www.zdsmrzice.cz
46991701
DIČ
CZ46991701
Spisová značka
Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2356

Kontaktní údaje

Vedení
Ing. Kateřina Radvanská
+420 736 189 518
radvanska@zdsmrzice.cz
Úsek ekonomický a finanční
Úsek personalistiky, mezd, skladového účetnictví a pokladny
Dagmar Salajová
+420 731 413 145
info@zdsmrzice.cz
Úsek rostlinné výroby, BOZP a PO
Ing. Martin Běhal
+420 731 413 147
Úsek živočišné výroby
Antonín Janči
+420 725 945 960
janci@zdsmrzice.cz
Úsek dopravy, mechanizace a dílny
Pavel Němec
+420 730 896 841
nemec@zdsmrzice.cz
Evidence půdy, nájemní smlouvy, nákup pozemků
Ing. Kateřina Radvanská
+420 736 189 518
radvanska@zdsmrzice.cz
Vrátnice/váha
+420 778 766 882

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce dopravních cest

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025120

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce dopravních cest, provoz Smržice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny zastaralé technologie dopravních cest v rámci posklizňové linky obilovin ke zlepšení automatizace provozu a snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Starší zprávy

Archiv všech aktualit

Kontaktní formulář

Telefon
nebo
E-mail
Vaše sdělení
Antispam: sečtěte 3 plus 5

Mapa